İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü Tarafından Oluşturulan Akıllı Şehir Modelinde Boğaziçi Yönetim A.Ş Paydaşlar Arasında Yerini Aldı..

İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü Tarafından Oluşturulan Akıllı Şehir Modelinde Boğaziçi Yönetim A.Ş Paydaşlar Arasında Yerini Aldı..

Her geçen gün artan şehir nüfusuna endeksli, artan enerji, su, sağlık, barınma, ulaşım, haberleşme, güvenlik gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan kaynakların daha verimli kullanılması için akılcı stratejiler geliştirmek amacıyla İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü Akıllı Şehir Yönetim Modelini oluşturdu.

 Projede Akıllı Şehir Yönetimi Odak Alanı Paydaşları arasına giren Boğaziçi Yönetim AŞ özellikle yaşam alanlarının daha akılcı dizaynı ve teknolojinin kolaylaştıran etkilerinin hissedildiği ortak yaşam alanları formları üzerinde çalışıldı.

Başta bir çok İBB İştirakinin, özel sektörün ve STK ların da yer aldığı projede Akıllı Binalar, Akıllı Yönetim, Akıllı Eğitim, Akıllı Sağlık, Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı ve de Akıllı Enerji alanında ki uygulamalar ile daha sistematik ve daha modern bir yerel yönetim anlayışı hedefleniyor.

 

Akıllı Şehir Yönetimi Projesinden Bazı Başlıklar;

 

• Güvenli Toplum

• Temiz Çevre

• Karbon Ayak İzi Azaltma

• Yenilenebilir Enerji Kullanımı

• İzlenebilir/Ölçülebilir Şehir

• Kesintisiz İletişim

• Etkin Afet Yönetimi

• Koruyucu/Önleyici Sağlık

• Uygulamaları

• Trafik Sıkışıklığı Azaltma

• Etkin Eğitim ve Gelişim Yönetimi

• Güvenli Şebekeler

• Toplumsal Entegrasyon

• Etkin Veri Analizi

• Yerinde Atık Ayrıştırma

• Verimli Kaynak Kullanımı