Halkla ilişkiler ve tanıtım

 Site yönetiminin, diyaloga dayalı sağlıklı bir iletişim çerçevesinde gerçekleştirilebileceğine inanan Boğaziçi Yönetim A.Ş., site yönetiminin dokuzuncu adımı HALKLA İLİŞKİLER HİZMETİ’ni, Diyalog, Şikâyet Yönetimi, Sosyal Faaliyetler, Seçimler ve Genel Kurul başlıkları altında,

 

 şu maddeler ekseninde yürütür

 

 Sakinlerle diyalog

 

 Resmi kurum ve kuruluşlarla diyalog

 

 Dilekçe ve talep takibi

 

 Durum ve vaka değerlendirme

 

 Çözüm geliştirme

 

 Memnuniyet ölçümleri

 

 Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik aktiviteler

 

 Sosyal sorumluluk projeleri

 

 Eğitim programları

 

Site Yönetimi Seçimleri ve Genel Kurul hazırlıklarına yönelik olarak

 

 Resmi işlemler

 

 Organizasyon