Muhasebe & Aidat Takip

Site ve işyerlerinde, gerek hak sahipleri, gerekse kat maliklerinden,yönetim hizmetlerinin karşılanması için gerekli olan “aidat bedelleri”nin “adil ve düzenli” bir şekilde toplanması faaliyetleri

 

ORTAK GİDER AİDAT TAKİP HİZMETİ başlığı altında gerçekleştirilir:

 

* Onaylanan bütçenin Yönetim Kurulu’na tebliği

 

* Tahakkuk ve tahsilat sisteminin oluşturulması

 

* Tahsilat analiz raporlama (mail order)

 

* Üye borç bilgilendirme

 

* İcra takibi

 

 Her tür hizmetin bir “maliyet” gerektirdiği gerçeğinden hareket eden, Boğaziçi Yönetim A.Ş., site yönetiminin altıncı adımı MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMETİ’nde, site gelir-giderini “yasal ve sağlıklı” bir muhasebe esasına oturturken, “aktif bir finansman” sisteminin de oluşturulmasına çalışır:    

 

  Muhasebe / Bütçe Hazırlama:  

 

 * Bütçe öncesi mali tabloların analizi

 

 * İhtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi

 

 * Tasarruf amaçlı bütçe hazırlanması

 

 * Oluşturulan bütçenin Yönetim Kurulu onayına sunulması 

 

Muhasebe / Defter Tasdiki:  

 

 * Defter tastiklerinin yaptırılması * Defterlerin denetime açık bir şekilde muhafazası  

 

Muhasebe / Tasarruf Tedbirleri:  

 

 * Aylık mali raporların incelenmesi

 

 * Gider kalemlerinin mercek altına alınması

 

 * Gerekli tasarruf tedbir planlarının geliştirilmesi